Brouci ČR (Coleoptera)

Sekce

Galerie

Brouci (Coleoptera)

- řád hmyzu (výraz Coleoptera znamená,,pouzdrová křídla") jedna z nejpočetnějších a nejznámějších skupin hmyzu s kousacím (výjimečně lízacím) ústním ústrojím a prvním párem křídel přeměněným v tuhé krovky, které kryjí druhý funkční blanitý pár křídel.

Zástupci tohoto řádu se značně liší svou velikostí, která může činit 0,25 až 200mm na délku a až 75mm na šířku a vyskytují se v mnoha tvarech a všech barvách. Mají velkou pohyblivou předohruď, svrchu krytou pevným štítem, středohruď pevně spojenou se zadohrudí a zadeček nanejvýš s 8 články.

Vyznačují se různou potravní strategií, druhotně se přizpůsobili i k životu ve vodě. Proměna je dokonalá, larvy mají zřetelně odlišenou hlavu s kousacím ústrojím, kukla je nekousací a volná (vzácně mumiová).

Vývojově mají blízko k síťokřídlým, střechatkám a dlouhošíjkám. Celkem se udává více než 300 000 známých druhů členěných do 4 podřádů a 166 čeledí. Toto číslo se přibližně rovná počtu známých druhů rostlin. Tvoří zhruba 40% veškerého dosud známého hmyzu a asi jednu třetinu všech živočišných druhů.

Ve fauně ČR jsou zastoupeny 3 podřády (všežraví, masožraví, řaso-žraví) se zhruba 7 000 druhy z asi 108 čeledí.

Admin

Už. jméno:

Heslo:

Aktuální články

Hledat

Náhodný obrázek